Breaking News
Home / featured / ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಬೆಳಗಾವಿ : 1927 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ‌ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಬೋದನೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಮುಂಬೈ ಸರಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಕಾರಣ ಅವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು.. ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ ಅನುವತಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆನೆಟ ಮಂಡಳಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು..

ಆದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

  • ಮುಂಬೈ ಸರಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಉಚ್ಚ ಸಮುದಾಯದ ಒ್ರಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ.
  • ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆ ಹೂರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಿಚಾರ.
  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಬ ವಾದರೆ ಮರಾಠಿ ಮೇಲಿನಬಹಿಡಿತ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪುಣಾ ಪಂಡಿತರ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ.
  •  ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರಸಿ ಹೂಗುವ ಶ್ರಿಮಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷಿಣಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಬೀತಿ ಪುಣೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಭವಿಸಬಹುದೇಂಬ ಬೀತಿ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರ ಹೂಯ್ದಾಟ…
    ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುಮತಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಡಳಿತ ಸಹಜವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೂಸಕಿ ಹಾಕಿತ್ತು…

1933 ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಖಾತೆಗಳ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಒಮ್ಮೆ ಮುಂಬೈ ಗವರ್ನರ್ ” ಪೆಡ್ರಿಕ ಸೈಕ್ಸ” ಪುಣೆಯ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಅಥಿತಿ ಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಒರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗವರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬು ಎಸೆದ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಪಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗವರ್ನರ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮಾತ್ರವೇ ಮನೆ ಮಾಡಿತು.

ಆಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚೀವರೂ ಆದ ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದರು. ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೆಜೀನ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು1300 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು 800ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ಯ ಪರವಾಗಿ ಎನ್.ಸಿ ಕೇಳ್ಕರ, ಜಿ.ಎಸ್ ಮಹಾಜನ ಮೊದಲಾದವರು ಕಂಬಳಿಯವರಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮದಲಿನಂತೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿದರು.

ಇವರೆ ಮುಂಬೈ ಸೆನೆಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಾವ ಬೀರಿ kle ಯ ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರನ್ನು ಬೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರ ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಿಗೂಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರು ಲಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪುನರ್ ಜೀವ ನೀಡಿದರು.. ಮತ್ತು ಸೇನೆಟ್ ಸಬೆ ನಡೆಯಿವ ದಿನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಬೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂಬಲ ನೀಡಬೆಕಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಯಿತು. ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ದಿನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪವ ಕಂಬಳಿಯವರು ಹಾಜರಾದರು.ಹಾಗಾಗಿ ಸಬೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟ ಸದಸ್ಯರ ಆಟ ನಡೆಯದಾಯಿತು.. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷಯ ಸ್ವಿಕ್ರತವಾಯಿತು.

1934 ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂಂಡಾಗ ಅದ್ಯಕಷತೆಯನ್ನು ಸರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರೆಡರಿಕ್ ಸೈಕ್ಸ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು..

ಹೀಗೆ ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿಂದೆ ಸರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜನೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ…ಆದರೆ ಇ ವಿಷಯ ಅದೇಷ್ಟೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದು ಖೇದಕರ..

ವರದಿ : ಮಹೇಶ ಚನ್ನಂಗಿ KES
ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರ

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 [email protected]

Check Also

ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಉಸಾಬರಿ ಏಕೆ?

  ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ …

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಯಾರಿಗೆ? ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಮಾದರಿ ಶೇ.16ರ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡವೇ….?

    ಬಸವಣ್ಣ ಬರುವಾಗ | ಬಿಸಿಲು ಬೆಳದಿಂಗಳು || ಮೊಗ್ಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ | ಅರಳ್ಯಾವ || ಯಾಲಕ್ಕಿ ಗೊನೆಬಾಗಿ …

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ‘ವಚನ ಪಿತಾಮಹ’ ಡಾ. ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ

  ರಾಮದುರ್ಗ: ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಡಾ.ಪಾವಟೆಯವರು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ …

ರಾಣಿ ಚನ್ನವೀರಮ್ಮ

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಚನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೀರಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಿತ್ತೂರ ದೇಸಾಯಿಣಿಗಳು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಒಂದಾಗಿರುವ ಚನ್ನವೀರಮ್ಮಾಜಿ ಎನ್ನುವ ಕೆಳದಿಯ …

ಜನಪದವೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಉಳಿವಿಗೆ ಆಧಾರ

  ಬೀದರ್: 12ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಶರಣರು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆದರು, ಹಲವಾರು ಶರಣರು …

ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯೇ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

  ~ ಡಾ. ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ. ವಿಜಯಪುರ: ಭಾರತವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ತವರು ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ …

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ: ರಾಮಪ್ಪ ಬಿದರಿ

ವಿಜಯಪುರ: 1952-1962 ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿದ್ರಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ …

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಸರಣಿ-2 ಭಾಗ-4

  ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಹೊರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮನ್ವಯದ ಸಮಿತಿ ಪಾತ್ರ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಬಳಗೋಡಿನ ಬಸವ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ …

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಸರಣಿ-2

  ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: 12ನೇ …

ನ. 22 ರಂದು ಡಾ. ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿನಮನ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಸಮೀಪದ ಬೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಡಾ ಹಣಮಂತ ಆರ್ ಗಿರಿಯಾಲ ಅವರು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 …

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಸರಣಿ-2

  ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಠಾಧೀಶರ ನಿಯೋಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ? ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ …

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ : ಬಿ.ಜೆ ಪಾಟೀಲ

  ವಿಜಯಪುರ : ಸಮಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೂರೂ ಬಿಂದುಗಳು ( Article 15, …

ಲಿಂಗಾಯತ–ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಶೇ 16 ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿ: ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು

  ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಲಿಂಗಾಯತ–ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು …

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಡಾ. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶ್ರೀಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ

  ಗದಗ: ಸರ್ಕಾರ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಾಗಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ …

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ..!

  ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಪಿ. ಲಂಕೇಶರ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡಿಸಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ರವಿಗೆ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!