Breaking News
Home / featured / ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಬೆಳಗಾವಿ : 1927 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ‌ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಬೋದನೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಮುಂಬೈ ಸರಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಕಾರಣ ಅವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು.. ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ ಅನುವತಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆನೆಟ ಮಂಡಳಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು..

ಆದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

  • ಮುಂಬೈ ಸರಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಉಚ್ಚ ಸಮುದಾಯದ ಒ್ರಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ.
  • ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆ ಹೂರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಿಚಾರ.
  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಬ ವಾದರೆ ಮರಾಠಿ ಮೇಲಿನಬಹಿಡಿತ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪುಣಾ ಪಂಡಿತರ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ.
  •  ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರಸಿ ಹೂಗುವ ಶ್ರಿಮಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷಿಣಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಬೀತಿ ಪುಣೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಭವಿಸಬಹುದೇಂಬ ಬೀತಿ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರ ಹೂಯ್ದಾಟ…
    ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುಮತಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಡಳಿತ ಸಹಜವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೂಸಕಿ ಹಾಕಿತ್ತು…

1933 ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಖಾತೆಗಳ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಒಮ್ಮೆ ಮುಂಬೈ ಗವರ್ನರ್ ” ಪೆಡ್ರಿಕ ಸೈಕ್ಸ” ಪುಣೆಯ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಅಥಿತಿ ಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಒರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗವರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬು ಎಸೆದ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಪಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗವರ್ನರ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮಾತ್ರವೇ ಮನೆ ಮಾಡಿತು.

ಆಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚೀವರೂ ಆದ ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದರು. ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೆಜೀನ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು1300 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು 800ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ಯ ಪರವಾಗಿ ಎನ್.ಸಿ ಕೇಳ್ಕರ, ಜಿ.ಎಸ್ ಮಹಾಜನ ಮೊದಲಾದವರು ಕಂಬಳಿಯವರಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮದಲಿನಂತೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿದರು.

ಇವರೆ ಮುಂಬೈ ಸೆನೆಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಾವ ಬೀರಿ kle ಯ ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರನ್ನು ಬೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರ ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಿಗೂಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರು ಲಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪುನರ್ ಜೀವ ನೀಡಿದರು.. ಮತ್ತು ಸೇನೆಟ್ ಸಬೆ ನಡೆಯಿವ ದಿನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಬೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂಬಲ ನೀಡಬೆಕಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಯಿತು. ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ದಿನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪವ ಕಂಬಳಿಯವರು ಹಾಜರಾದರು.ಹಾಗಾಗಿ ಸಬೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟ ಸದಸ್ಯರ ಆಟ ನಡೆಯದಾಯಿತು.. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷಯ ಸ್ವಿಕ್ರತವಾಯಿತು.

1934 ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂಂಡಾಗ ಅದ್ಯಕಷತೆಯನ್ನು ಸರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರೆಡರಿಕ್ ಸೈಕ್ಸ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು..

ಹೀಗೆ ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿಂದೆ ಸರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜನೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ…ಆದರೆ ಇ ವಿಷಯ ಅದೇಷ್ಟೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದು ಖೇದಕರ..

ವರದಿ : ಮಹೇಶ ಚನ್ನಂಗಿ KES
ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರ

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 lingayatkranti@gmail.com

Check Also

‘ಶರಣಾರ್ಥಿ’ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ..!

  ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಶರಣದಂಪತಿಗಳು ನೂತನ ಮನೆಗೆ ‘ಶರಣಾರ್ಥಿ’ ಎಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಗುರುಪ್ರವೇಶ, ಅನುಭಾವ ಹಾಗೂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!