Breaking News
Home / featured / ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ: ಗುರು

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ: ಗುರು

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಗೆ ತನ್ನದೆ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವಳು ಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ. ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರೆಂದರೆ ಶೀಘ್ರವೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾಳೆ.ಅಕ್ಕ ಬದುಕಿದ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅವಳ ದಿಟ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಹೊರಬರಲಾರಂಬಿಸಿದವು.ಬಿಚ್ಚಿದ ಕೂದಲ ಶಿವಶರಣೆಯಾಗಿ.ಲೋಕದ ನೀತಿಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಹೆಣ್ತನದ ಜೀವಂತ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನೆಂಬ ಅದಮ್ಯ. ಶಕ್ತಿಯ ನಿಜದ ನೆಲೆಯ ಹುಡುಕಾಟವಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ
ಗುರುಕಾರುಣ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ಥಲಿಂಗ ಧಾರಣೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು.ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ನುತನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಗುರುವಿನಿಂದಾಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ.ತನ್ನ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಗುರು ಕಾರಣವೆಂದು ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಹೆಳಿದ್ದಾಳೆ.ನರ ಜನ್ಮವ ಬಿಡಿಸಿ ಹರಜನ್ಮವ ಮಾಡಿದಾತ.ಭವ ಭಂದನವ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಮಸುಖವ ತೋರಿದ ಭವಿಯೆಂದು ತೊಡೆದು ಭಕ್ತಿಯೆಂದೆನಿಸಿದ ಅಂಥಹ ಗುರುವಿಗೆ ಮನದುಂಬಿ ನಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ.ತನ್ನ ಆರಾದ್ಯ ದೈವವಾದಂಹ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನನ್ನು ಪತಿಎಂದು ನಂಬಿದಾಕೆ .ಏಕೆನ್ನ ಮೊರೆಯಕೇಳಯಯ್ಯ ತಂದೆ ಎಂದು ಅರಿವಿನ ಗುರುವಾದ ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಕರಿಕಾಲಮ್ಮ್ರೆ .ಅಂಡಾಳು .ಮೀರಾಬಾಯಿ. ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆರಾದ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಗುರುವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಅಕ್ಕನ ಗುರು ತನಗೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡುವ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರತೀಕ ವೆಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗುರುವೆ ಆದಿ ಗುರುವೆ ಅಂತ್ಯವ್ರ್ಂದು ನಂಬಿದ್ದಾಳೆ.ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಅರಿವಿಗೆ ಗುರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಗುರು ಜಂಗಮ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಸಾಧನಾತ್ರಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಲುತ್ತಾನೆ.ಅಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲೆ ಗುರುವಿಗೆ ಆರೂ ಇಲ್ಲದವಳೆಂದು ಅಳಿಗೊಳ್ಲಲು ಬೇಡ ಕಂಡೆಯ ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತುಆರಾಧಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಮ ಸಂಗಾತದೆ ಅರಿವಿನ ನೆಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತರಂಗವೂ ಇದೆ.ಚಿಂತನಕ್ರಮಗಳಿವೆ.ಇವುಗಳನ್ನು ಮರುಶೊಧಿಸುವ ಶ್ರಮದಾಯಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನವಚನಗಳು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ನೀನೊಲ್ಲದ ನಾನೊಲಿಸುವ ಪರಿಯಂತಯ್ಯ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾಳೆ.ಗುರುವಿನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಗುರು. ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂದ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದ್ದು.

“ಗುರುವೆ ತೆತ್ತಿಗನಾದ ಲಿಂಗವೆ ಮದುವಣಿಗನಾದ ನಾನೆ ಮದುವಳಿಗೆಯಾದೆನು. ಈ ಭುವನವೆಲ್ಲರಿಯಲು ಅ ಸಂಖ್ಯಾತರೆನೆಗೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಕೊಟ್ತರು ಸಾದೃಶವಪ್ಪ ವರನ ನೊಡಿ ಇದು ಕಾರಣ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆ ಗಂಡ ನೆನಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದಲೋಕದವರೆನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಪ್ರಭುವೆ”

ಗುರುವೆಂಬ ಸೇವಕನ ಜೊತೆ ಗುರುವೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು.ಗುರುಮದುವಣಿಗನಾದ ನಾನು ಮದುವಳಿಗೆಯಾದೆ.ಆದ್ಯಾತ್ಮದ ಮನೊಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು.ಜನರ ಲೋಕನಿಂದನೆ ಆಪಾದನೆಗಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂದ ಜ್ಯೊತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜ್ಯೊತಿಯಂತಿರ ಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಎಂದರೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅರಿವಿನ ಹಸಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದುವುದು. ಇಂತಹ ಶರಣಾಗತಿಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ .ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಅಕ್ಕನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ನೀನೊಲ್ಲದ ನಾನೊಲಿಸುವ ಪರಿಯಂತಯ್ಯ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಾನೀ ಕೇಳಿದಡೆ ಕೇಳು.ಕೇಳದಿರ್ದಡೆ ಮಾಣು ನಾ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದಲ್ಲದೆ ಸೈರಿಸಲಾರೆನಯ್ಯ. ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಗುರು ದೇವ ಮಿತ್ರ.ಸಖ ಇನಿಯ. ಗಂಡ ನಲ್ಲ ತಂದೆ ಮಗುವು ಎಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯ ಲೊಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬದದ ಸವಿಯಾದ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೂಪಗಳಿವೆಯೊ ಆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಇದ್ದಾನೆ.

ನರಜನ್ಮವ ತೊಡೆದು ಹರಜನ್ಮವ ಮಾಡಿದ ಗುರುವೆ ನಮೊ . ಭವಬಂದನವ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಮ ಸುಖವ ತೊರಿದ ಗುರುವೆ ನಮೊ .ಭವಿಯೆಂಬುದ ತೊಡೆದು ಭಕ್ತೆ ಎಂದೆನಿಸಿದ ಗುರುವೆ ನಮೊ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ತಂದೆನ್ನಕೈವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ತ ಗುರುವೆ ನಮೊ ನಮೊ

ಅಕ್ಕನ ಉದ್ದೆ್ಶ ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ಐಕ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದೆ.
ಗುರುವನ್ನು ಪೂಜ್ಯನೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಆಕೆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ.ನರಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳಚಿ ಗುರುವಿನ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಬಾಗುತ್ತಾಳೆ.ಆಕೆಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಾಮಿಪ್ಯ ಗೊತ್ತು .ತತ್ವಮಯವಾದ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರುವನೆಂದು .ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಧಕರು ದೇವರ ನೆಲೆಗಿಂತ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.ಅರಿವಿನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಮೊ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಗುರು ತಂದೆಯಾಗಿ ದೈವ ವಾಗುತ್ತಾನೆ.ಕುರುಹು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಉರಿಹಿಡಿದಕರ್ಪೂರದ ಗಿರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.ಈ ದೈವಿ ಸಂಬಂದಗಳು ಗುರು ಸಂಬಂಧಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳ ಭಕ್ತಿಯಜವಾನಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಚ ಸರಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಹೆಣ್ನಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿದೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳಂತೆ ಬೆಚ್ಚಗಿವೆ.

~ ಡಾ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಸಕ್ರಿ

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 [email protected]

Check Also

ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಉಸಾಬರಿ ಏಕೆ?

  ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ …

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಯಾರಿಗೆ? ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಮಾದರಿ ಶೇ.16ರ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡವೇ….?

    ಬಸವಣ್ಣ ಬರುವಾಗ | ಬಿಸಿಲು ಬೆಳದಿಂಗಳು || ಮೊಗ್ಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ | ಅರಳ್ಯಾವ || ಯಾಲಕ್ಕಿ ಗೊನೆಬಾಗಿ …

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ‘ವಚನ ಪಿತಾಮಹ’ ಡಾ. ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ

  ರಾಮದುರ್ಗ: ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಡಾ.ಪಾವಟೆಯವರು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ …

ರಾಣಿ ಚನ್ನವೀರಮ್ಮ

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಚನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೀರಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಿತ್ತೂರ ದೇಸಾಯಿಣಿಗಳು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಒಂದಾಗಿರುವ ಚನ್ನವೀರಮ್ಮಾಜಿ ಎನ್ನುವ ಕೆಳದಿಯ …

ಜನಪದವೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಉಳಿವಿಗೆ ಆಧಾರ

  ಬೀದರ್: 12ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಶರಣರು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆದರು, ಹಲವಾರು ಶರಣರು …

ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯೇ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

  ~ ಡಾ. ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ. ವಿಜಯಪುರ: ಭಾರತವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ತವರು ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ …

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ: ರಾಮಪ್ಪ ಬಿದರಿ

ವಿಜಯಪುರ: 1952-1962 ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿದ್ರಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ …

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಸರಣಿ-2 ಭಾಗ-4

  ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಹೊರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮನ್ವಯದ ಸಮಿತಿ ಪಾತ್ರ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಬಳಗೋಡಿನ ಬಸವ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ …

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಸರಣಿ-2

  ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: 12ನೇ …

ನ. 22 ರಂದು ಡಾ. ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿನಮನ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಸಮೀಪದ ಬೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಡಾ ಹಣಮಂತ ಆರ್ ಗಿರಿಯಾಲ ಅವರು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 …

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಸರಣಿ-2

  ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಠಾಧೀಶರ ನಿಯೋಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ? ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ …

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ : ಬಿ.ಜೆ ಪಾಟೀಲ

  ವಿಜಯಪುರ : ಸಮಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೂರೂ ಬಿಂದುಗಳು ( Article 15, …

ಲಿಂಗಾಯತ–ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಶೇ 16 ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿ: ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು

  ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಲಿಂಗಾಯತ–ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು …

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಡಾ. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶ್ರೀಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ

  ಗದಗ: ಸರ್ಕಾರ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಾಗಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ …

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ..!

  ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಪಿ. ಲಂಕೇಶರ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡಿಸಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ರವಿಗೆ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!