Breaking News
Home / featured / ಪ್ರವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಲಿಂಗಾನಂದಪ್ಪಾಜಿಗಳು

ಪ್ರವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಲಿಂಗಾನಂದಪ್ಪಾಜಿಗಳು

ಪ್ರವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಲಿಂಗಾನಂದಪ್ಪಾಜಿಗಳು…

ನಾನು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರವ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಿಲುವ ಅರಿತದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಮತ್ತು ಅವ್ವ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.. ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ನನ್ನ ಅವ್ವಾ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಲಿಂಗಾನಂದ ಅಪ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ, ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂದೂ ನೋಡದ ಲಿಂಗಾನಂದ ಅಪ್ಪಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ದಳನ್ನಾಗಿಸಿತು.. ತುಂಬಾ ಕುತೋಹಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಕರಾದ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗಾನಂದಪ್ಪಾಜೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ.. ಈಗ ಅವರ ನೆನಪಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳಿವು…

#ಲಿಂಗಾನಂದವೆಂಬ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಸಾಲದು.ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಉಪಮೆಗೆ ಮೀರಿದ ಉಪಮಾತೀತರು…

ī

ನಿಮ್ಮ ಶರಣು ಲೋಕದಂತೆ ಬಾರರು,
ಲೋಕದಂತೆ ಹೋಹರು ಲೋಕದಂತೆ ಇಹರು ನೋಡಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಬಪ್ಪರು,
ಪುಣ್ಯದಂತೆ ಇಪ್ಪರು, ಮುಕ್ತಿಯಂತೆ ಹೋಹರು ನೋಡಯ್ಯ ಎಂಬ ವಚನವ ಉದಾಹರಿಸಲಾಗಿಯೇ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಣತೆಯ ಹೊತ್ತು ಬಂದರು ಮಹಾ ಲಿಂಗಾಂಗ ಶಿವಯೋಗಿ , ಬಸವ ಯೋಗಿ #ಲಿಂಗಾನಂದಪ್ಪಗಳು

ಹೌದು .. ಇನ್ನೇನು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಹಡಗಿ ಹೋದವೋ ಎಂಬ ಬಲು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೇ ಉದಯಿಸಿ ಬಂದರೊಬ್ಬ #ಲಿಂಗಾನಂದರೆಂಬ ಮಹಾ ಮಹಿಮ

#ಲಿಂಗಾಯತ_ಧರ್ಮದ_ಪುನರುಸ್ಥಾಪಕರು …

ತ್ರಿಪುಂಢ ವಿಭೂತಿಯ ಧರಿಸಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ವಚನಗಳ ಹಿಡಿದು, ಮನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಸವರಾಜರ ನೆನೆ ನೆನೆದು, ಮಾತಿನಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರವಚನದಾ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋಡಿಬಂದರೊಬ್ಬ #ಲಿಂಗಾನಂದರೆಂಬ ಮಹಾ ಬಸವ ಚೇತನ…

ಅವರ ಬರುವಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಸವನೆಂದರೆ ನಂದಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮನಸುಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ಬುದ್ದಿಯನೇಳಿ ನಿಜ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜರ ನಿಜ ನಿಲುವ ಹಿಡಿಯ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಲವರ ಹುಚ್ಚು ಮನಸಿನ ಬ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಿಜ ತತ್ವಗಳ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದ ಮಹಾ ಅರಿವಿನ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದರೊಬ್ಬ ಶಿವಯೋಗಿ #ಲಿಂಗಾನಂದರೆಂಬ ಬಸವ ಚೇತನರು..

ನಾವು ಗುರು ವಿರಕ್ತರುಗಳು, ನಿಮ್ಮಗಳ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ದಂಡನಾಯಕರು ಎಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಪ್ಪನ ತತ್ವಗಳಿಂದ ವಂಚಿಸಿ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಬಂದವರು ನಮ್ಮಗಳ ಮಹಾ ಮಹಿಮ #ಲಿಂಗಾನಂದವೆಂಬ ಮಹಾ ಬಸವ ನಿಧಿ…

ಬಸವ ನಾಮವೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಮೂಲ
ಬಸವನಾ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ
ಜಯಬಸವೇಶ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವಾ ಎಂಬ ಘಂಟಾಘೋಷದಿ ಸರ್ವರೊಳು ಬಸವ ಝೇಂಕಾರವ ಝೇಂಕರಿಸಿ , ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಜಿಡ್ಡುಗಳ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಬಸವಧರ್ಮದ ಉದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಮಹಾ ಯೋಗಿ ಧರ್ಮೋದ್ದಾರಕ ಲಿಂಗಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದ ಪದವಿಯ ಪಡೆದ ಗುರು #ಲಿಂಗಾನಂದರು

ಅಂತಹ ಬಸವ ಮಹಾ ಚೇತನವ ನೆನೆದರೆ ಮನ ಹಗುರವಾದೀತು, ಭಾವ ಶುದ್ಧವಾದೀತು, ಬಸವಪ್ಪನ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದೀತು ..

ಅಪ್ಪ ಬಸವರಾಜರ ಹಣತೆಯ ಹೊತ್ತು ಬಂದವರಂತೆ ಬಂದು, ತಾವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಸವ ತತ್ವಗಳ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನು ಮಹಾ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ತು ಹಲವು ನಿಜ ಬಸವ ಬೀಜಗಳ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿ ಹಲವು ಬರಡು ಮನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ದೀವಿಗೆಯ ಬೆಳಗಿಸಿ ಹೋದ ಮಹಾ ಪರುಷ ನಿಧಿ, ನಿಜ ಜ್ಞಾನವ ಅರಿತ ಜಾಣರ ಜಾಣ, ಬಸವ ಧರ್ಮದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಹಾ ಶರಣ #ಲಿಂಗಾನಂದಪ್ಪಾಜಿಗಳ ಶ್ರೀ ಪಾದಗಳ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಅವರ ಧಿವ್ಯ ಚೇತನಕೆ ಶರಣೆಂದು ..

ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಲೇಸ ಬಯಸಿದಾ ಎಲ್ಲಾ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ನೆನೆದು ಶರಣೆಂದು ..
ಅವರ ಅಣತೆಯ ಒತ್ತು ಸಾಗುತಿಹ ಚೇತನಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶರಣೆಂದು..
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾ ತತ್ವವ ಅರಿತು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬಸವಣ್ಣಾ ಬಿತ್ತಿದಾ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಶರಣೆಂದು

ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಳಗಿರುವ ದೇವ ನೀಡಿದ ದಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು…

ದೀಪ್ತಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ)
ಬಸವ ಪ್ರಿಯಳು.

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 lingayatkranti@gmail.com

Check Also

ಬಡತನದ ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು

  ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಡುವ ಬಡತನದ ಬೇರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ತಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!